REGELS EN KLACHTEN

Als Klinisch Psycholoog heb ik een BIG-registratie en ben ik aangesloten bij 

verschillende specialistische beroepsverenigingen. Vanuit mijn beroep ben 

ik gebonden aan een beroepscode met daaraan verbonden regels. 

Zo heeft een psychotherapeut bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht. Alleen 

met je schriftelijke toestemming mag een psychotherapeut een andere 

hulpverlener, zoals bijvoorbeeld je huisarts, informatie geven over je 

behandeling.  

Als je een klacht hebt over mij of over de psychotherapie, dan zijn er 

verschillende mogelijkheden om met deze klacht iets te doen: 

1. Je kunt je klacht in eerste instantie het beste met mij bespreken. Het 

    kan tenslotte gaan om een misverstand, dat in een gesprek besproken 

    kan worden en zo mogelijk komen we er dan uit of zoeken we naar een 

    oplossing.

2. Als we er samen niet uitkomen, dan kun je je wenden tot de NVP, 

    de Nederlands Vereniging voor Psychotherapie.

3. Op grond van de Wet BIG vallen psychotherapeuten onder het Tuchtrecht. 

    Daarom kun je je klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de 

    Gezondheidszorg. 

Adressen:

NVP

Maliebaan  87

Postbus 20302, 2500 EH Den Haag

Tel. 070 340 54 17
De Geschillencommissie Zorg in Den Haag